Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan perakaunan di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang telah memangku pada 31 DISEMBER 2015 dan sebelum.

 

Sila muat turun iklan urusan di sini.

 

Permohonan berserta dokumen-dokumen yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada Jabatan ini selewat-lewatnya pada 02 SEPTEMBER 2016 di alamat :

 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 7, No.1, Kompleks Kementerian Kewangan
Persiaran Perdana, Presint 2
62594 W.P.PUTRAJAYA
(u.p : Urus Setia Kenaikan Pangkat)

 

Sebarang pertanyaan berhubung urusan kenaikan pangkat ini boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut :-

 Bil  Nama Pegawai  No. Telefon  e-mail Jabatan
@anm.gov.my
 1.  Cik Siti Nurfatin binti Shamsuri  03-88821037  fatin.shamsuri
 2.  Puan Nor Fariza binti Sulaiman  03-88821098  fariza

 

 

image