Tajuk Sebut Harga Sebut Harga Bagi Pembelian Bas JANM
No. Sebut Harga ANM(T)81/10/4/7/1 JLD.4(7)
Keterangan Aset

Bas 24 Penumpang

NISSAN NU41B

WMM 210

Tarikh Sebut Harga Dibuka 15 Ogos 2016 (Isnin)
Tarikh Sebut Harga Ditutup 23 Ogos 2016 (Selasa)
Masa Sebut Harga Ditutup 12.00 tengahari

 

 Muat Turun

image