Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh Pejabat Perakaunan bagi penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun Kewangan 2016 yang digariskan dalam surat ini.

 

Klik di sini untuk Surat Hebahan penuh.

 

image