Dimaklumkan bahawa Jabatan ini melaksanakan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi pegawai Skim Gunasama Persekutuan dan Bukan Gunasama JANM kepada pegawai yang telah berkhidmat 13 tahun dan lebih. Sebagai makluman, urusan kenaikan pangkat ini dilaksanakan sepanjang tahun dan tidak ada tarikh tutup. Muat turun surat edaran klik disini

 

image