Penangguhan Kursus Persembahan Penyata Kewangan Perakaunan Akruan Pada 5-7 April 2016 Anjuran Institut Perakaunan Negara (IPN)


Dukacita dimaklumkan bahawa Kursus Persembahan Penyata Kewangan Perakaunan Akruan bertarikh 5-7 April 2016 adalah ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang makluman mengenai kursus ini bolehlah melayari Portal Rasmi JANM atau Laman Rasmi IPN dari semasa ke semasa.


Segala kesulitan yang timbul daripada penangguhan ini amatlah dikesali.)


Sekian, terima kasih.

image