Warga Skim Perkhidmatan Perakaunan/ Pegawai Lantikan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia


YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan,


PELAN LATIHAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA EDISI KE-2 TAHUN 2016


Sukacita dimaklumkan bahawa Pelan Latihan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Edisi Ke-2 telah berjaya dikemaskini pada tahun 2016. Ia merupakan usaha penambahbaikan berterusan kepada Pelan Latihan JANM sedia ada berdasarkan Kajian Keperluan Latihan (Training Need Analysis), perubahan ke arah Perakaunan Akruan serta strategi dan dasar sector awam yang terkini. Pelan Latihan JANM Edisi Ke-2 boleh dirujuk dan dimuat turun di laman web JANM mulai 3 Mei 2016.


Sila klik disini untuk ke ruangan Pelan Latihan.

image