Tuan / Puan,

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

 

>> PERUBAHAN SWIFT CODE <<

 

image