Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)


PELARASAN BKK TAHUN 2016


Pemakluman kepada semua PTJ/Pusat Kos yang masih belum menyediakan Baucar Jurnal Pelarasan BKK Tahun 2016, bermula pada 11 Februari 2016, PTJ diminta untuk TIDAK melakukan sebarang Jurnal berkaitan BKK kerana pelarasan sedang dilakukan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

image