Ruj. Kami : ANM.PK.A.600-3/6 JLD 2 (44 )


Tuan/puan,

 

PERINGATAN MENGENAI BAYARAN DI DALAM AKAUN TRANSIT YANG MASIH TIDAK DITUNAIKAN

 

Perkara di atas adalah dirujuk.

 

Berikut adalah senarai PTJ yang belum menuntut wang di Akaun Transit JANM Perak bagi tempoh 12 Mei 2016 hingga 17 Jun 2016. Sila rujuk Lampiran A.

 

Sehubungan dengan itu, tuan diminta untuk menuntut wang tersebut di Affin Bank yang terdekat sebelum atau pada 29 Jun 2016 (sebelum 11.00 pagi) . Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai.

 

Sila abaikan peringatan ini sekiranya tindakan telah diambil.

 

Sekian, terima kasih.

 

b.p PENGARAH
JANM NEGERI PERAK
24 JUN 2016

 

 Transit AG (58)

 Muat Turun

image