Ruj. Kami : ANM.PK.A.600-3/6 JLD 2 (42)
Tarikh : 25 Mei 2016


Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,PERINGATAN MENGENAI BAYARAN DI DALAM AKAUN TRANSIT YANG MASIH TIDAK DITUNAIKANPerkara di atas adalah dirujuk.2. Berikut adalah senarai PTJ yang tidak menuntut wang di Akaun Transit JANM Perak bagi tempoh 12 April 2016 hingga 20 Mei 2016. Sila rujuk Lampiran A.3. Sehubungan dengan itu, pihak tuan diminta untuk menuntut wang tersebut di Affin Bank yang terdekat sebelum atau pada 30 Mei 2016 ( sebelum 11 pagi ). Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan amatlah dihargai.4. Sila abaikan peringatan ini sekiranya tindakan telah diambil.Sekian, terima kasih.
b.p PENGARAH
JANM NEGERI PERAK

 

 Transit AG (54)

 Muat Turun

custom_html