Salam Sejahtera & Salam 1Malaysia.

 

YBhg. Dato’/Tuan/Puan ,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.   Dimaklumkan bahawa kajian soal selidik bagi mengenalpasti tahap kepuasan bekerja warga JANM akan dijalankan mulai 11 Januari 2016 sehingga 12 Februari 2016.

 

3.    Sehubungan dengan itu, kerjasama YBhg. Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengisi dan menjawab soal selidik tersebut secara atas talian (online) melalui laman web JANM. Borang soal selidik tersebut boleh diakses melalui:

 

        3.1    melalui http://portal.anm.gov.my/anm_app/selidik_kerja/pg_utama.php atau

        3.2    melalui www.anm.gov.my > Laman Utama > Warga JANM > Soal Selidik Kepuasan Bekerja Warga JANM Tahun 2015

4.      Kerjasama dan perhatian YBhg. Dato’/Tuan/Puan berhubung perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Salam Sejahtera & Salam 1Malaysia.

image