Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Adalah dimaklumkan bahawa tuntutan perjalanan bagi penceramah jemputan (sama ada pegawai kerajaan atau swasta) DIBENARKAN dibayar di bawah kod objek lanjut 29403 yang dikhaskan untuk merekodkan perbelanjaan keraian, hospitality dan honorium.

 

Unit Bayaran & Gaji

 

JANM Cawangan Sarikei

image