Dimaklumkan bahawa, Bahagian Khidmat Perunding JANM telah mengeluarkan Prosedur ePenyata Gaji dan eLaporan (eSPGL) sebagai tambahan kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 16 Tahun 2014. Tuan/Puan boleh merujuk surat berkenaan dengan klik pada pautan di bawah.


1.Surat Prosedur ePenyata Gaji dan eLaporan (eSPGL)

image