Dimaklumkan bahawa terdapat perubahan lokasi Pusat Peperiksaan BITK Tahun 2016 bagi calon yang ditempatkan di Sarikei, Sarawak.


Lokasi pusat peperiksaan asal:
Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Sarikei
Jalan Repok,
96100 Sarikei,
Sarawak


Lokasi pusat peperiksaan baharu:
Dewan Besar SMK St. Anthony
Jalan Repok,
96100 Sarikei,
Sarawak


- Maklumat lain tiada perubahan.

- Calon tidak perlu mencetak semula Slip Arahan Calon sekiranya telah berbuat demikian sebelum pertukaran lokasi dihebahkan.


Sekian, harap maklum.

custom_html