Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.


Adalah dimaklumkan bahawa Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan Tahun 2016  diadakan bermula  30 November - 15 Disember 2016 secara atas talian (on line) dan boleh dicapai melalui url https://goo.gl/forms/g5lLuzuj7Pt8tg0I3.  

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan.  

Mohon tuan/puan melapangkan masa untuk menjawab kajian keberkesanan ini.  

Kerjasama tuan/puan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

image