Tajuk Kursus :

Sistem Belanjawan Negara (Asas)

Tarikh : 14-15 Mac 2017
Tempat : Bilik Latihan, JANM Cawangan Sarikei
image