Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Mac 2016 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 04 April 2016 (Isnin)


Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 143(b), Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menyesuaikan urus niaga laporan dan mengemukakan kepada JANM Negeri Selangor mengikut tempoh masa ditetapkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia berdasarkan :


Surat Pekeliling ANM Bil.13 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Terimaan;
Surat Pekeliling Bil.15 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Amanah; dan
Surat Pekeliling Bil.17 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Bayaran


Sila rujuk ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(9) bertarikh 04 April 2016


Bil Tajuk Muat Turun
1 ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(9)   Muat Turun
image