Mohon kerjasama PTJ menjawab kajian melalui link disertakan :

http://goo.gl/forms/eWLyP5FEOH


Kerjasama semua adalah diharapkan dapat menjawab kajian tersebut.

Sekian, terima kasih.

Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor

image