KUTIPAN BAYARAN BALIK EMOLUMEN TERLEBIH BAYAR
Bersama-sama ini dikemukakan Prosedur bayaran balik emolumen secara ansuran berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP) 327 (b) untuk tindakan PTJ kementerian Kesihatan Sahaja.


Bil Tajuk Muat Turun
1 Pendahuluan diri_KKM   Muat Turun

Sekian, terima kasih
b.p Bahagian Akaun
Kementerian Kesihatan Malaysia
9 Mac 2016

image