Untuk makluman PTJ, semakan di Sistem Unicenter Service Desk aduan berstatus ‘pending user’ adalah tiada tindakan maklum balas daripada PTJ. Mohon kerjasama PTJ mengambil tindakan segera mengikut cadangan Helpdesk EGAG atau click ‘close request’ aduan jika masalah telah selesai.


Sekian, terima kasih.

Helpdesk JANM N.Selangor

image