Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Akaun Kena Bayar (Bulan 13) Tahun 2015 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 04 Februari 2016 (Khamis).
Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 143(b), Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menyesuaikan urus niaga laporan dan mengemukakan kepada JANM Negeri Selangor mengikut tempoh masa ditetapkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia berdasarkan :

 

  1. Surat Pekeliling ANM Bil.13 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Terimaan;
  2. Surat Pekeliling Bil.15 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Amanah; dan
  3. Surat Pekeliling Bil.17 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Bayaran

 

Sila rujuk ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(2) bertarikh 04 Februari 2016

Bil Tajuk Muat Turun
1 ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(2)   Muat Turun
image