Salam Sejahtera,Tuan/Puan,
Pegawai Teknologi Maklumat/Juruteknik Komputer Jabatan/PTJ di bawah seliaan JANM Cawangan Sibu.Berikut dikemukakan Manual Pengguna Instalasi 1GFMAS dan 1GFMAS Senarai Semak Rangkaian untuk rujukan lanjut tuan/puan bagi tujuan instalasi 1GFMAS di pejabat tuan/puan. Mohon tuan/puan untuk mengemukakan Borang Sign Off setelah kerja-kerja instalasi selesai dilaksanakan.Sebarang masalah mohon hubungi Puan Siti Zulaikah di talian 084-332053 samb. 106 atau En. Awang Nur Faizin B. Yahia di talian 084-332053 samb. 128.Sekian, terima kasih.Unit Teknologi Maklumat
JANM Cawangan Sibu

image