Tuan/Puan

Berhubung dengan perkara di atas, bersama-sama ini dilampirkan memo dari ANM bagi penyeragaman kod objek perbelanjaan. Ini bagi memastikan laporan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh JANM menunjukkan maksud yang sebenar dan juga selaras dengan 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PS1.1.

Memo ANM

 

image