Untuk makluman, pihak kami dalam proses mengumpul maklumat terkini berkenaan dengan jumlah PC yang akan menggunakna 1GFMAS, senarai person-in-charge bagi perlaksanaan 1GFMAS, maklumat terkini Pejabat Perakaunan, Bahagian Akaun, PTJ, Pusat Kos dan Pusat Terimaan di pejabat Tuan/Puan, bagi tujuan roll-out site deployment 1GFMAS.

Sehubungan dengan itu kerjasama daripada Tuan/Puan, adalah dipohon untuk melengkapkan maklumat berkenaan mengikut format seperti di Lampiran A dan dikembalikan selewat-lewatnya pada 29 Mac 2016.

Sila rujuk dokumen yang dilampirkan.

 

1. Surat

2. Senarai Edaran

3. Lampiran A

image