Puan Yusmaria (BPOPP) Mohon pegawai teknikal di panggil semula bagi menjalani latihan pengurusan portal pada tahun 2017 setelah vendor selesai melakukan pengagihan permission pentadbir web portal AO. (^^)

image