Salam Sejahtera,

Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah membuat pemurnian Senarai Semak Pembayaran sebagai panduan kepada PTJ-PTJ.  PTJ-PTJ  boleh memuat naik senarai semak tersebut melalui Peta Laman > Perkhidmatan > Muat turun.

Antara senarai semak yang telah dimuatnaik adalah seperti :

Bil. Perkara Muat Turun
1 Borang Permohonan Tambang Ehsan Muat Turun
2 Bantuan Menguruskan Jenazah Muat Turun
3 Bayaran Pengangkutan Jenazah Muat Turun
4 Elaun Penceramah Muat Turun
5 Kemudahan Alat Telekomunikasi Muat Turun
6 Kemudahan Caj Bulanan Alat Telekomunikasi Muat Turun
7 Sijil AP58(A) Muat Turun
8 Bayaran Yuran Kelab Muat Turun
9 Pemberian Pindahan Dan Elaun Pertukaran Muat Turun
10 Bayaran Pakaian Istiadat Muat Turun
11 Elaun Pakaian Panas Bilik Komputer Muat Turun
12 Elaun Pakaian Panas Luar Negeri Muat Turun
13 Elaun Pemangkuan Muat Turun
14 Elaun Penanggungan Kerja Muat Turun
15 TNT-Berkursus Di Dalam Negeri Muat Turun
16 TNT-Berkursus Di Luar Negeri Muat Turun
17 TNT-Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Negeri Muat Turun
image