Sukacita dimaklumkan bahawa dokumen Dasar Keselamatan ICT Versi 3.0 Tahun 2012 bagi Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah berkuatkuasa bermula pada bulan Jun 2012.

dkict-web

image