Tuan/ Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. JANM Negeri Johor sedang di dalam proses melaksanakan pengumpulan data pengguna Sistem 1GFMAS melalui 'User Mapping Template' bagi tahun 2017. Adalah diperingatkan, tuan/ puan hanya perlu melengkapkan modul yang berkaitan sahaja.

3. Sehubungan itu, dipohon kerjasama tuan/ puan untuk memuat turun lampiran seperti di bawah untuk tindakan selanjutnya.

4. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

 

LAMPIRAN A - Senarai PTJ - User Mapping 2017

 

LAMPIRAN A - Senarai PTJ Pemungut - User Mapping 2017

 

LAMPIRAN B - 1001 - JANM JOHOR

 

LAMPIRAN C - 1001 - HAD KUASA JANM JOHOR

 

Surat Pengumpulan Data 1GFMAS 2017

image