Semakan Keputusan Keputusan Pemangkuan Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perakaunan Bil.1/2017 kini boleh disemak di Tab ePerkhidmatan > Kenaikan Pangkat atau klik di sini

image