Iklan Sebut Harga JANM Bil.1 Tahun 2017 (X0231020301170004)

 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PENCETAK (LINE PRINTER) KEPADA JABATAN  AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

Tempoh iklan : 07 Julai 2017 (Jumaat) hingga 17 Julai 2017 (Isnin), 12.00 tengahari

Maklumat lanjut, sila klik DI SINI.


Sekian, terima kasih.

image