Calon tajaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) bagi Program Keahlian dalam Badan Profesional Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) yang telah lulus Peperiksaan Kelayakan Profesional "Advanced Financial Management (P4) dan Advanced Financial Management (P7)" sesi Januari - Jun 2017.

 

Advanced Financial Management (P4)

 

Advanced Financial Management (P7)

 

 

Calon tajaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) bagi Program Keahlian dalam Badan Profesional CPA Australia yang telah lulus Peperiksaan Kelayakan Profesional "Global Strategic Leaders" sesi Januari - Jun 2017.

 

 

image