INISIATIF INI TELAH DILAKSANAKAN OLEH INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA PADA TAHUN 2012 DENGAN KERJASAMA FAKULTI PERAKAUNAN DAN INSTITUT OF NEO EDUCATION (INED) UITM, SHAH ALAM DAN JANM CAWANGAN JOHOR. SEJUMLAH 20 ORANG CALON LANTIKAN JANM TERLIBAT DENGAN INISIATIF INI DAN DARIPADA JUMLAH INI, SERAMAI 12 ORANG CALON TELAH BERJAYA MENAMATKAN PROGRAM INI DENGAN JAYANYA. TAHNIAH.

 

Muat Turun 

custom_html