Ruj : ANM(IT)MEL/01 Jld. 4(32)

PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2017

Kepada Semua PTJ dan Pejabat Pemungut Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.  Sila rujuk url berikut bagi perkara di atas lampiran bagi perkara di atas.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
15 Disember 2017

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201

 

Maklumat Pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2017

image