Ruj. Kami : ANM.PK.P/P.600-5.Jld 9 (40)
Tarikh : 6 Januari 2017


Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab
YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,


KELULUSAN PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 96 (AP96)


Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.


Sekian, terima kasih.

UNIT BAYARAN
JANM NEGERI PERAK
6 JANUARI 2017

 

 Buletin AP96.pdf

 

 LAMPIRAN A- Tatacara Permohonan AP96.pdf

 

 Lampiran B - Borang mohon AP96 (Agihan Wang Tunai)

 

 Lampiran C - Penyata Penerimaan Wang Tunai

 

 Lampiran D - Borang mohon AP96 (Melalui Akaun Transit)

 

 Lampiran E - Senarai Penerima Bayaran Melalui Akaun Transit

 

 Lampiran F - Pengesahan Bayaran Telah Dikreditkan Ke Akaun Penerima

 

 SURAT PEKELILING AKAUNTAN MALAYSIA BILANGAN 17 TAHUN 2014.pdf

 

 Contoh Borang AK52.pdf

image