Ruj.Kami       :ANM.PK.G.600-1/1/2JLD.2(38)
Tarikh            : 19 Julai 2018
 
Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab
 
Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEMULANGAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 BAGI TAHUN 2017
 
Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.
 
Sekian, terima kasih.
 
UNIT GAJI
JANM NEGERI PERAK​
 
 
Lihat Lampiran
image