Ruj.Kami :ANM.PK.G.600-1/1/2 Jld. 2 (64)

Tarikh : 14 September 2018

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

GARIS PANDUAN PENYUSUNAN SEMULA KEMENTERIAN TAHUN 2018 YANG BERKAITAN DENGAN URUSAN GAJI

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Selaras dengan arahan dari Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia, dimaklumkan terdapat penyusunan semula kementerian tahun 2018 mulai bulan Oktober 2018 bagi pusat pembayar terlibat seperti di Lampiran A.

 

lihat teks penuh...

 

Muat turun senarai PTJ

 

Muat turun Garis Panduan Penyusunan Semula

image