Ruj. Kami : ANM.PK.UPA/600-1/1/3(4)

                                                                    Tarikh       : 4 Oktober 2018

Semua Ketua Jabatan Persekutuan /

Ketua Pusat Tanggungjawab

(Seperti Di Lampiran)

Y.Bhg. Datuk/ Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

FORMAT PENGESAHAN KETEPATAN ASET BAGI PTJ SERAH TUGAS DAN PERLANJUTAN TARIKH PENGESAHAN ASET

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk dan buletin jabatan ini rujukan ANM.PK.UPA/600-1/1/3 (3) bertarikh 27 September 2018 adalah berkaitan.

           

2.         Bagi tujuan penyeragaman proses pengesahan yang perlu dilakukan oleh pihak Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan terhadap bilangan dan amaun aset PTJ Serah Tugas selaku Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung seperti pada 30.09.2018...

 

Lihat Teks penuh...

 

Senarai PTJ Yang Terlibat

 

image