Ruj. Kami : ANM.PK.UPA/600-1/1/3(5)

Tarikh       : 04 Disember 2018

Semua Ketua Jabatan Persekutuan /

Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg. Datuk/ Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

LAMPIRAN B SPANM 8/2018 : ARAHAN OPERASI PERAKAUNAN ASET & INVENTORI BAGI TAHUN KEWANGAN 2018

Dengan segala hormatnya perkara di atas dan Lampiran B kepada SPANM Bil. 8/2018 adalah dirujuk.

 

LIHAT TEKS PENUH

 

 

 

 

image