Ruj. Kami : ANM.PK.A 600-1/8(12)

Tarikh: 15 Januari 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg.Datuk /Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN EFT DITOLAK /CEK TERBATAL

 

 

Dengan hormatnya merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negera Malaysia (SPANM) Bil. 7/2018 bertarikh 24 Oktober 2018 mengenai perkara di atas.

Lihat teks penuh....

image