Ruj. Kami: ANM.PK.G/ 600-1/1/2JLD3(51)

Tarikh : 21 Februari 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

 

JADUAL DAN PANDUAN INPUT GAJI PEGAWAI BERGAJI HARI (DAILY RATED) MELALUI SISTEM iGFMAS MODUL HCM BAGI TAHUN 2019

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut. Sekian,terima kasih.

 

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

BULETIN JADUAL DAN PANDUAN INPUT DAILY RATED 2019

JADUAL Proses Gaji DAILY RATED peringkat PTJ 2019

image