Dikemukakan surat Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan Makluman Sekatan Perbelanjaan di bawah peruntukan PFI II tahun 2012-2014 bagi KPM untuk tindakan selanjutnya.

Surat Makluman

image