Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan dipohon untuk memberhentikan tindakan Peraku 2 di PTJ berkuat kuasa serta merta pada hari ini (11.12.2018).  Tindakan bagi terimaan dibenarkan seperti dalam SPANM Bil.8 Tahun 2018.

 

3.    Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai. 

 

custom_html