Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

 

2.    Adalah dimaklumkan tuan/puan dibenarkan untuk mengunci masuk maklumat perubahan gaji bagi bulan Januari 2019 KECUALI BAGI KES PENAMATAN.  Tuan/puan perlu membuat permohonan 'tahan gaji' ke Unit Gaji JANM Kedah bagi kes penamatan yang terlibat pada bulan Januari 2019.   

 

Tarikh yang terlibat bagi proses pembayaran gaji bulan Januari 2019 adalah seperti berikut:

 

            i)  APG (HO)          : 27 & 28 Disember 2018 (Pusat Pembayar tidak boleh mengakses Sistem HCM pada tarikh ini)

           ii)  Simulasi PTJ    : 6 hingga 8 Januari 2019 (sehingga pukul 1.00 tgh)

          iii)  Simulasi AO     :  8 - 15 Januari 2019 (Pusat Pembayar tidak boleh mengakses Sistem HCM pada tarikh ini)

 

3.    Jadual pemprosesan gaji bagi bulan-bulan seterusnya akan dimaklumkan kepada tuan/puan dalam tempoh terdekat.   Sebarang perubahan tarikh akan dimaklumkan kepada tuan/puan dari semasa ke semasa.  Sila hubungi pegawai di Unit Gaji JANM untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan lanjut.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai

 

custom_html