Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas dan emel terdahulu dari Jabatan ini bertarikh 17 Disember 2018 seperti di bawah adalah dirujuk. 

 

2.    Dimaklumkan bahawa terdapat perubahan bagi arahan pembayaran gaji yang diterima dari pihak Ibu Pejabat JANM pada hari ini seperti berikut:

 

 Tuan/puan dibenarkan untuk mengunci masuk maklumat perubahan gaji bagi bulan Januari 2019 KECUALI BAGI KES PENAMATAN / PINDAH MASUK / PINDAH KELUAR / APA-APA PERUBAHAN DI MEDAN 15 HINGGA 20 DI SG 20.  Tuan/puan perlu membuat permohonan 'tahan gaji'/ pembayaran melalui baucar berasingan ke Unit Gaji JANM bagi kes-kes yang berkaitan pada bulan Januari 2019.   

 

3.    Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.  

 

custom_html