Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini dikemukakan Surat Edaran JANM Negeri Kedah Bil.4 Tahun 2018 - Semakan dan Pengesahan Laporan di iGFMAS yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.  Sila ambil perhatian bahawa Sijil Pengesahan Baki perlu dikemukakan ke Unit Akaun JANM Negeri Kedah selewat-lewatnya pada 14 haribulan bulan berikutnya seperti format pada garis panduan yang dilampirkan.  Penghantaran hendaklah bermula dengan laporan bulan Oktober 2018.    

 

3.    Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.  

 

SURAT EDARAN JANM NEGERI KEDAH BIL.4 TAHUN 2018

 

custom_html