Dimaklumkan bahawa Jabatan ini melaksanakan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi semua pegawai Perakaunan, Gunasama dan Bukan Gunasama JANM yang telah berkhidmat 13 tahun dan lebih. Sebagai makluman, urusan kenaikan pangkat ini dilaksanakan sepanjang tahun dan tidak ada tarikh tutup. Muat turun surat edaran klik disini

image