Semakan Keputusan Keputusan Pemangkuan Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perakaunan Bil.1/2018 bagi urusan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan Gred W36 ke W40 dan jawatan Pembantu Akauntan Gred W26 ke W28. Sila klik di sini

image