Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perakaunan di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang telah memangku pada 30 Jun 2017 dan sebelumnya.

Tarikh tutup permohonan: 19 April 2018

Muat turun surat edaran klik disini

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online - eBorang JANM/K2

image