Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) akan mengadakan Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) pada 19-20 September 2018. Sehubungan dengan itu, kerjasama Y. Bhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan amatlah diharapkan agar dapat memaklumkan perkara ini secara menyuluruh kepada semua anggota di bawah seliaan tuan yang layak mendudukinya, termasuk anggota yang berkhidmat di agensi dan badan berkanun seliaan kementerian atau jabatan Y. Bhg Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan. Untuk maklumat lanjut:


Sila klik disini untuk surat siaran.
Sila klik disini untuk membuat permohonan.

image