Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini selaku Ketua Perkhidmatan Perakaunan bertanggungjawab menyediakan Pelan Latihan Operasi bagi meningkatkan tahap profesionalisme dan kompetensi pegawai perakaunan. Ia adalah sebagai platform penting ke arah peningkatan kemajuan kerjaya warga perakaunan yang terdiri dari Akauntan, Penolong Akauntan, dan Pembantu Akauntan lantikan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).

 

Sehubungan itu, bagi tahun 2018, JANM telah mengatur beberapa kursus jangka pendek dalam bidang dan subjek yang berkaitan dengan kompetensi skim perakaunan sebagaimana yang digariskan di dalam Pelan Latihan tersebut. Tajuk dan ketetapan kursus adalah seperti di surat siaran.

 

​Urusan pemilihan peserta kursus akan diselaraskan oleh Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP), JANM. Semua pegawai yang dipilih mengikuti kursus diwajibkan hadir sepenuh masa. Kegagalan mengikuti kursus yang ditawarkan boleh menjejaskan peluang kenaikan pangkat pegawai kerana tidak memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan. Kerjasama  YBhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan dalam memberi kebenaran pegawai di bawah seliaan menghadiri kursus amat dihargai.

 

Sila klik disini untuk surat siaran.

 

Sekian, Terima Kasih

image